top of page

İLGİLİ MİNÖR VE İLGİLİ MAJÖR NEDİR?

Bilmeyenler için öncelikle bu yazımı okumanızı öneririm. Majör gam ve Minör gam nasıl oluşturulur öğrenmek için tıklayınız. Majör ve minör, müzikte sıkça kullanılan iki ana tonalite (tonal sistem) türüdür. Tonalite, bir müzik parçasının tonal merkezinin (anahtarın) belirlendiği sistemdir. Majör ve minör tonaliteleri arasındaki fark, tonal merkez (anahtar) ile ilgilidir.


Majör tonalite, genellikle neşeli, canlı ve enerjik bir his verir. Bu tonalite, tonal merkezin 1. derecesindeki notasına (anahtar notasına) dayanır. Örneğin, C Majör tonalitesinde, anahtar nota C olacaktır.


Minör tonalite ise genellikle daha hüzünlü, melankolik bir his verir. Bu tonalite, tonal merkezin 6. derecesindeki notasına dayanır. Örneğin, A Minör tonalitesinde, anahtar nota A olacaktır.


Majör ve minör tonaliteler, temelde aynı nota ve akorları kullanır, ancak farklı düzenlemelerle. Örneğin, C Majör ve A Minör tonaliteleri, aynı nota ve akorlardan oluşur, ancak farklı sıralamalarla kullanılır.


Majör ve minör tonaliteler, müzikte kullanılan diğer tonalite türlerinden farklı olarak, genellikle bir müzik parçasının hissini ve duygusunu belirleyen en temel faktörlerden biridir.


Bir majör gamının 6. derecesi o majör gamının ilgili minörüdür. Aynı şekilde bir minör gamının 3. derecesi o minör gamının ilgili majörüdür.


Bunu daha net anlayabilmek için ses aralıklarıyla ele alabiliriz. Bir önceki konularda dikkat ettiyseniz Do majör gamı içerisinde bulunan tüm sesler La minör gamı içerisinde de mevcuttu. Buna göre La minör aslında Do majörün ilgili minörüdür. Aynı şekilde tersten bakarsak Do major gamı da La minörün ilgili majörüdür.


Örnek;


Do majör gamını yazalım ve ilgili minörünü bulalım. Ayrıca aralık olarak da sesleri inceleyelim.


Do - Re - Mi - Fa - Sol - (La) - Si - Do


Görüldüğü üzere Do Majör gamının 6. sesi ilgili minörüdür. Aralık olarak bakarsak 1. ile 6. ses arasında 4,5 ses aralığı vardır.


Örnek


La Minor gamını yazalım ve ilgili Majörünü bulalım. Ayrıca aralık olarak da sesleri inceleyelim.


La - Si - (Do) - Re - Mi - Fa - Sol - La


Görüldüğü üzere La Minör gamının 3. sesi ilgili majörüdür. Aralık olarak bakarsak 1. ile 3. ses arasında 1,5 ses aralığı vardır.


Sağlıklı ve müzikle kalın..
Comentários


bottom of page